Oppdatering til versjon 3.0

Oppdater #1

Versjon 3.0

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Hva er nytt i versjon 3.0?

Multi-site: Fastlegeportalen består nå av 17 separate nettsteder en for hvert HF område, inklusive Østfold.

Kontaktlegeordning

I versjon 3.0 har fastlegeportalen gjort klar for innføring av kontaktlegeordning.

Hovedmeny
HENVISNINGER
  • Felles henvisningsmaler: Alle henvisningsmaler som er basert på prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet, er felles for alle 7 nettsteder. Men fullt mulig for det enkelte HF-område å tilføye ønsket tekst på ønsket sted i disse maler etter ønske. Slike tilføyelser vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.
  • Lokale henvisningsmaler. Hvert HF-område kan skrive ubegrenset antall enge henvisningsmaler etter ønske. Slike lokale henvisningsmaler vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.
NYHETER

Hvert HF-område har fått egen nyhetsside for egne nyheter og annen informasjon som andre ønsker å informere fastleger om. Nyhetssiden (som fastlegeportalen i øvrig) er en ikke-kommersiell side og hvem som får publisere der bestemmes av aktuelle HF-området «site-admin». Det er naturlig at PKO i hvert HF-område er «site-admin».

EPAS

Denne modul (Elektronisk Prosjekt Administrasjon System) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av EPAS er i bruk i mellomtiden.

EVENTS

Denne modul (Kursmodul) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av Events vil være i bruk i mellomtiden.

SUPPORT

Nå er det mulig å sende en support-ticket til fastlegeportalens supportavdeling ved behov for hjelp. Supportmodulen genererer en sak for hver henvendelse og sakens status kan følges av avsenderen i fastlegeportalen.

Adresseregister

NHN-adresseregister har vært integrert i fastlegeportalen med daglig oppdatering siden september 2016. Nye og forbedrede funksjoner for underavdelinger er nytt i denne versjonen. F. eks. adresser under psykisk helsevern for voksne er nå inndelt i respektive DPS område.

Brukerprofil

Forenklet håndtering av brukerprofil samt mulighet for Superbrukere som velges av den enkelte legekontor/organisasjon.

  • Superbruker: Funksjonen superbrukere(VSO-bruker) kan ofte innehas av kontorpersonell som oppdaterer ventetider og annen tilgjengelighetsdata for leger og kontoret.
  • Eksport: de avtaler og tilgjengelighetsdata som er registrert i fastlegeportalen kan med en tastetrykk eksporteres til Outlook, iCal og Google kalender.

 

 

 

Postet den 26.02.2017


Oppdater #2

Etter oppdateringer til versjon 3.0, har vi hatt en del problemer med automatisk registrering av nye brukere og SMS funksjon. 

Automatisk registrering fungerer nå som det skal men vi arbeider med å ferdigstille tilgangsstyring til SMS funksjon som vi være klar i løpet av i dag eller i morgen. 

Postet den 26.02.2017


Dette problemet er løst!

Tidligere driftsmeldinger

Oppdater #1


20-12.2016: Arbeidet med oppdatering av fastlegeportalens SMS-funksjon pågår.  
Hvis du opplever at noen funksjoner ikke er på plass kan du prøve
den gamle versjonen av fastlegeportalen.no  


28-30 nov 2016: Arbeidet med oppdatering av fastlegeportalens SMS-funksjon pågår.  
Hvis du opplever at noen funksjoner ikke er på plass kan du prøve
den gamle versjonen av fastlegeportalen.no  

09.11.16: Arbeidet med oppdatering av fastlegeportalen pågår idag den 9 nov. 2016.
30.09.16:
Arbeidet med oppdatering av fastlegeportalen nye versjon pågår hele oktober 2016. Hvis du opplever at noen funksjoner ikke er på plass kan du prøve
den gamle versjonen av fastlegeportalen.no

30.09.16: Pga en større oppdatering vil nettstedets tilgjengelighet være begrenset 1. og 2. oktober.

27.09.16: Pga en større oppdatering vil nettstedets tilgjengelighet være begrenset idag.

23.09.16: Pga en større oppdatering vil nettstedets tilgjengelighet være begrenset 24 og 25 aug. 2016.

16.08.16: Pga en større oppdatering vil nettstedets tilgjengelighet være begrenset 20 og 21 aug. 2016.

06.02.16: Java- og Ajax baserte funksjoner er klarert og funksjonell fra SØK intranett.

02.06.15: NHN Sikkerhetsklarering er på plass.

29.05.15: Noen funksjonaliteter, f.eks [dt_sc_tooltip type="default" position="top" tooltip="Kopier denne tekst til utklippstavla ved vensterklikk" target="_blank"]forklaringsfelt [/dt_sc_tooltip] krever at Norsk helsenett gir nødvendige sikkerhetsklareringer. Vi regner med at disse funksjoner er på plass senest 02.06.15.

Postet den 07.02.2017


Dette problemet er løst!

SMS-funksjon fungerer som normalt

Dette problemet er løst!

  • 1
  • 2(current)

Site Status

Fastlegeportalen.no
Mislykket

Online Server Status